Tiina Lymi

Tiina Lymi

เป็นที่รู้จักสำหรับ : Acting
วันเกิด : 1971-09-03
สถานที่เกิด : Tampere, Finland
หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า : 

รายการภาพยนตร์ของ Tiina Lymi