Đế chế Napoleon 2023

Đế chế Napoleon

media__rating-imdb   6.467/10 Người Dùng
Bộ phim là cái nhìn nguyên bản và cá nhân về nguồn gốc của Napoléon Bonaparte và quá trình leo lên ngôi hoàng đế nhanh chóng, tàn nhẫn của ông. Câu chuyện được kể qua lăng kính của vợ ông, mối quan hệ phức tạp và thường xuyên bất ổn, cùng Josephine, một tình yêu đích thực.
 Phát Hành : 2023-11-22
 Thời Gian Chạy : 158 Phút
  Tải xuống Đế chế Napoleon Mb/s

  Tải xuống Đế chế Napoleon Mb/s

  Tải xuống Đế chế Napoleon Mb/s

Đề xuất Phim