Cuộc chiến zombie 2018

Cuộc chiến zombie

media__rating-imdb   7.222/10 Người Dùng
Một nhóm người lao vào nhiệm vụ nguy hiểm xuyên đất nước nhằm vận chuyển một người đã vượt qua vi-rút xác sống đáng sợ, hy vọng anh ta nắm giữ chìa khóa của vắc-xin.
 Thể Loại : Phim Bí Ẩn, Action & Adventure, Phim Chính Kịch
 Phát Hành : 2018-12-28
 Thời Gian Chạy : 44 Phút
 Giám đốc : Lisa Ries

Khuyến Nghị

HD

Van Helsing

2016 TV
HD

Bạo Chúa

2014 TV
HD

Tự Lực

2015 TV
HD

Patriot

2015 TV
HD

Ridiculousness

2011 TV
HD

Ultraman

1966 TV
HD

The Avengers

1961 TV
HD

Back in the Game

2013 TV
HD

In Treatment

2008 TV
HD

Mutant X

2001 TV
HD

Homicide Hills

2008 TV
HD

Thuộc địa

2016 TV
HD

Lucky Star

2007 TV
HD

Eyewitness

2016 TV